Dětské životní pojištění Brouček – Investice

Již není v prodeji.

Pojistné je investováno do fondů dle výběru klienta. Investiční strategii volíte sami výběrem a kombinací následujících fondů:

Aktuální nabídka fondů ode dne 1. 11. 2017:

 • Fond s garantovaným zhodnocením – garantované zhodnocení bez rizika
  K vyhlášené garantované úrokové míře jsou na začátku následujícího roku připsány podíly na zisku.
  Pro rok 2018 je GARANTOVANÉ ZHODNOCENÍ 0,6 % p. a.
 • Amundi Multi Asset Conservative
  Fond je určen pro konzervativní investory, kteří hledají náhradu za tradiční dluhopisové fondy, které nemají v dnešním prostředí příliš vysoký ziskový potenciál. Investiční strategie se vyznačuje flexibilním stylem, to znamená, že fond může investovat do většiny aktiv (akcií, státních a podnikových dluhopisů, High Yield dluhopisů). Riziko investic je pod neustálou kontrolou. Průměrná volatilita fondu nesmí překročit hranici 6 % (ex-ante volatilita). Do akcií pak může směřovat maximálně 30 % celkových investic fondu.
  Více informací o Amundi Multi Asset Conservative.
 • KB Absolutních výnosů
  Aktivně řízený fond s cíleným ročním zhodnocením na úrovni 1,5 % nad základní sazbu ČNB. Cílem fondu je přinést investorům pozitivní výnos bez ohledu v jakém tržním/ekonomickém prostředí se nacházíme. Na rozdíl od svých konkurentů není výkonnost tohoto fondu až na tolik limitována prostředím rekordně nízkých úrokových sazeb. Hlavním důvodem je větší otevřenost investiční strategie, což umožňuje manažerovi fondu vyhledávat investiční příležitosti na širším trhu. Při řízení portfolia je přitom kladen důraz na konzervativní charakter investice, tj. kolísání kurzu fondu v čase je relativně nízké.
  Více informací o KB Absolutních výnosů.
 • KB PSA 5D – Popular A
  Fond zaměřený na akcie, které nabízejí pravidelnou výplatu dividendy. Fond je vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu.
  Předpokládaná výkonnost 5 % p.a.
  Více informací o fondu KB PSA 5D – Popular A.

Další fondy v portfoliu

Podkladovými aktivy těchto fondů jsou podílové fondy Investiční kapitálové společnosti KB – KB Konzervativní profil, KB Vyvážený profil, KB Růstový profil, KB Dynamický profil, IKS Dluhopisový PLUS fond, IKS Balancovaný – dynamický fondfond KB PSA 5D – Popular A. Fond s garantovaným zhodnocením je spravován Komerční pojišťovnou a skladba jeho finančního umístění je v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Strategii lze v průběhu pojištění kdykoliv změnit, případně přesouvat investované pojistné mezi jednotlivými fondy na základě dosaženého a očekávaného vývoje.