Dětské životní pojištění Brouček – Investice

Dětské investiční životní pojištění Brouček zajistí finanční prostředky pro vstup dítěte do dospělosti a do samostatného života.

Zajímavá kombinace dosažení zajímavého zhodnocení finančních prostředků a finanční jistoty v nepříznivých životních situacích.

Pojistné je investováno do fondů dle výběru klienta. Investiční strategii volíte sami výběrem a kombinací následujících fondů:

Aktuální nabídka fondů ode dne 22. 4. 2015:

 • Fond s garantovaným zhodnocením – garantované zhodnocení bez rizika
  K vyhlášené garantované úrokové míře jsou na začátku následujícího roku připsány podíly na zisku.
  Pro rok 2017 je GARANTOVANÉ ZHODNOCENÍ 0,5 % p. a.
 • IKS Dluhopisový PLUS fond
  Alternativa k dlouhodobějším termínovaným vkladům, středně vysoké riziko, potenciál vyššího zhodnocení.
  Předpokládaná výkonnost 3 % p.a.
  Více informací o IKS Dluhopisovém PLUS fondu
 • IKS Balancovaný – dynamický fond – nástupnický fond Dynamického fondu
  Možnost dosáhnout zajímavého výnosu. Fond vhodný pro investory s ochotou tolerovat možné výkyvy výkonnosti fondu.
  Předpokládaná výkonnost 4 % p.a.
  Více informací o IKS Balancovaném – dynamickém fondu.
 • KB PSA 5D – Popular A
  Fond zaměřený na akcie, které nabízejí pravidelnou výplatu dividendy. Fond je vhodný pro dynamicky uvažující investory ochotné tolerovat vyšší možné výkyvy kurzu.
  Předpokládaná výkonnost 5 % p.a.
  Více informací o fondu KB PSA 5D – Popular A.

Další fondy v portfoliu

Podkladovými aktivy těchto fondů jsou podílové fondy Investiční kapitálové společnosti KB – KB Konzervativní profil, KB Vyvážený profil, KB Růstový profil, KB Dynamický profil, IKS Dluhopisový PLUS fond, IKS Balancovaný – dynamický fondfond KB PSA 5D – Popular A. Fond s garantovaným zhodnocením je spravován Komerční pojišťovnou a skladba jeho finančního umístění je v souladu se zákonem o pojišťovnictví.

Strategii lze v průběhu pojištění kdykoliv změnit, případně přesouvat investované pojistné mezi jednotlivými fondy na základě dosaženého a očekávaného vývoje.