Úvodní stranaPojištěníCestovní

Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB – Popis

Volitelné cestovní pojištění pro držitele platebních karet embosovaná karta, Embosovaná G2 karta a Plus karta, vydaných Komerční bankou v říjnu 2017 či později.

Prodej tohoto pojištění skončil k 30. 4. 2021. Pojištění již není v prodejní nabídce KB, nicméně je i nadále platné tj. klienti, kteří mají toto pojištění sjednané mohou i nadále využívat jeho výhod.

Kdo je pojištěn?

 • držitel/ka platební karty
 • nezaopatřené děti držitele mladší 21 let cestující spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • pojištění léčebných výloh až do výše 1 500 000 Kč
 • ambulantní lékařské ošetření
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • převoz zesnulého do ČR
 • pojištění odpovědnosti za škodu (od 1. 7. do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • Od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 pro dovolenou v ČR navíc:
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty. Od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na dovolenou v rámci ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

v Kč
Držitel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 500 000 1 500 000
Lékařský převoz a repatriace 1 500 000 1 500 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro dovolenou v ČR
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000 1 000 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 500 000 500 000
Pojištění zavazadel (platné od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 pro dovolenou v ČR) 15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 pro dovolenou v ČR) 500/den, max. 5000 500/den, max. 5000


Mimořádné informace