Úvodní stranaPojištěníCestovní

Pojištění Platinum (platné do 30. 6. 2021)

Pojistný program držitelů karet Platinum MasterCard a Platinum VISA vydaných Komerční bankou platný do 30. 6. 2021. Od 1. 7. 2021 byl tento program nahrazen cestovním pojištěním prémiových karet – více informací naleznete zde.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • partner/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a jeho partnera/partnerky mladší 21 let cestující spolu s držitelem
 • partner/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 10 000 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • prodloužení pobytu (max. 5 dní)
 • převoz zesnulého do ČR či kremace v zahraničí
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu – do 30. 6. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR
 • odpovědnost za škodu (do 30. 6. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR)
 • pojištění storna cesty (20% spoluúčast) – do 30. 6. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR
 • pojištění zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast)
 • zpoždění, ztráta, poškození či odcizení zavazadel
 • zmeškání odjezdu z důvodu dopravního omezení
 • právní pomoc při dopravní nehodě
 • pojištění dokladů – do 30. 6. 2021 platné i pro dovolenou v ČR
 • od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 pro dovolenou v ČR navíc:
  • úrazové pojištění – poškození úrazem
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty. Od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na dovolenou v rámci ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.

Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Držitel/ka Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Lékařský převoz a repatriace ano ano ano
Návštěva blízkou osobou v nemocnici jízdné jízdné jízdné
Převoz zesnulého ano ano ano
Předčasný nutný návrat do vlasti jízdné jízdné jízdné
Náhradní pracovník jízdné jízdné -
Prodloužení pobytu 12 000 12 000 12 000
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti jízdné jízdné jízdné
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - jízdné
Úrazové pojištění – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR
Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojištění právní pomoci
Právní pomoc 200 000 200 000 200 000
Náklady na doručení kauce 200 000 200 000 200 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem
Zpoždění letu, zrušení letu 15 000 15 000 -
Zpoždění zavazadel 15 000 15 000 -
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel 50 000 50 000 50 000
Zmeškání odletu 15 000 15 000 15 000
Zrušení cesty
(spoluúčast pojištěného) – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
Domácí asistenční služba 15 000 15 000 15 000
Vybavení na cesty – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR 100 000 100 000 100 000
Lyžařské vybavení – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR 30 000 30 000 30 000
Golfové vybavení – od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2021 platí i pro území ČR 60 000 60 000 60 000
Pojištění a služby související s motorovým vozidlem
Úrazové pojištění – poškození úrazem (platné na území ČR od 11. 5. – 30. 6. 2021) 60 000 60 000 60 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR od 11. 5. – 30. 6. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR od 11. 5. – 30. 6. 2021) 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000
Vyproštění vozidla ano ano -
Oprava vozidla na místě nebo odtažení do opravny 10 000 10 000 -
Odtažení vozidla do vlasti nebo do cíle cesty ano ano -
Najmutí náhradního řidiče ano ano -
Pokračování v cestě nebo návrat domů (jízdné nebo zapůjčení automobilu) ano ano -
Dodání náhradních dílů ano ano -
Ubytování po dobu opravy vozidla 15 000 15 000 -
Asistenční služby Lifestyle ano ano ano


Mimořádné informace