Úvodní stranaPojištěníCestovní

Pojištění Infinite – Popis

Pojistný program držitelů karet Infinite vydaných Komerční bankou. Nadstandardní pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • manžel/ka nebo druh/družka držitele
 • nezaopatřené děti držitele mladší 21 let cestující spolu s držitelem
 • manžel/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření bez limitu
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • odpovědnost za škodu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • právní asistence
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • zrušení cesty (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • sportovní vybavení v zahraničí i v ČR
 • pojištění elektroniky v zahraničí i v ČR
 • asistenční služby Lifestyle
 • od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 v rámci území ČR navíc:
  • úrazové pojištění – poškození úrazem
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty. Pojištění právní asistence, pojištění sportovního vybavení, pojištění elektroniky, pojištění zrušení cesty, pojištění zpoždění odletu a asistenční služby Lifestyle jsou účinné po celou dobu pojištění.

Od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na území ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Nadstandardní službou je produkt Lifestyle Asistence pro nejnáročnější klientelu. Poskytuje maximální komfort při cestě a pobytu v ČR i v zahraničí. Podstatou produktu je kompletní zajištění různých služeb.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
 Držitel/kaManžel/kaDítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu bez limitu bez limitu bez limitu
Lékařský převoz a repatriace ano ano ano
Návštěva blízkou osobou v nemocnici jízdné jízdné jízdné
Převoz zesnulého ano ano ano
Prodloužení pobytu 25 000 25 000 25 000
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti jízdné jízdné jízdné
Úrazové pojištění – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR      
Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Pojištění právní asistence 400 000 400 000 400 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem      
Zpoždění letu, zrušení letu 30 000 30 000 30 000
Zpoždění zavazadel 30 000 30 000 30 000
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel 100 000 100 000 100 000
Zmeškání odletu 30 000 30 000 30 000
Zrušení cesty – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 200 000 200 000 200 000
Sportovní vybavení – limit na kalendářní rok 150 000 150 000 150 000
Limit na pojistnou událost 75 000 75 000 75 000
Pojištění elektroniky – limit na kalendářní rok 150 000 150 000 150 000
Limit na pojistnou událost 75 000 75 000 75 000
Asistenční služby Lifestyle ano ano ano
Úrazové pojištění – poškození úrazem (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 80 000 80 000 80 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000


Mimořádné informace