Úvodní stranaPojištěníCestovní

Volitelné cestovní pojištění Moje cestovní pojištění / Moje cestovní pojištění rodina k platebním kartám KB

Volitelné cestovní pojištění pro držitele osobních platebních karet KB.

Toto pojištění není součástí vaší platební karty, ale můžete si ho za výhodnou cenu koupit na pobočce Komerční banky.

Kdo je pojištěn?

 • držitel/ka platební karty
 • V případě Moje cestovní pojištění rodina dále pak:
  • manžel/ka, partner/ka držitele
  • nezaopatřené děti držitele a jeho manžela/ky či partnera/partnerky mladší 21 let
  • nezaopatřená vnoučata držitele a jeho manžela/ky či partnera/partnerky mladší 21 let

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 2 500 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • prodloužení pobytu (max. 5 dní)
 • převoz zesnulého do ČR či kremace v zahraničí
 • smrt následkem úrazu (od 1. 5. do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • odpovědnost za škodu (od 1. 5. do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • Od 1. 5. do 31. 12. 2021 pro dovolenou v ČR navíc:
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty.
Od 1. 5. do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na dovolenou v rámci ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Moje cestovní pojištění Moje cestovní pojištění rodina
Držitel/ka Držitel/ka, Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu (z toho zuby 20 000 Kč) 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Lékařský převoz a repatriace V rámci limitu léčebných výloh
Návštěva blízkou osobou v nemocnici
Převoz zesnulého/kremace
Předčasný nutný návrat do vlasti
Náhradní pracovník
Prodloužení pobytu max. 5 nocí
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti
Doprovod dětí při návratu do vlasti
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu od 1. 5. do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 100 000 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví – od 1. 5. do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci/zvířeti – od 1. 5. do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR od 1.  5. – 31. 12. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR od 1. 5. – 31. 12. 2021) 500/den, max. 5000 500/den, max. 5000 500/den, max. 5000


Mimořádné informace