Cestovní pojištění – Výhody

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Hlavní výhody tohoto produktu jsou:

  • plná úhrada nezbytných nákladů spojených s lékařským ošetřením v zahraničí včetně předepsaných léků, nákladů na převoz pojištěného do zdravotnického zařízení, na repatriaci do ČR, a to až do limitu pojistného plnění
  • kvalitní asistenční služby v českém jazyce nonstop
  • kombinace připojištění dle přání klienta
  • volba typu cesty
  • volba limitní třídy


Mimořádné informace Změna sídla