Cestovní pojištění – Sjednání

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Sjednání cestovního pojištění on-line - (odkaz do nového okna) rychle a se slevou 10 %.


Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Co dělat v případě pojistné události?

V případě pojistné události kontaktujte asistenční společnost AXA Assistance na tel.čísle (+420) 272 10 10 11.
Více informací.

  • bez zbytečného odkladu kontaktujte asistenční společnost
  • pečlivě uschovejte originály lékařských nálezů, diagnóz, seznamů výkonů, účtů, případě originály druhopisů těchto dokladů
  • neprodleně po návratu z cesty písemně nahlaste pojistnou událost asistenční společnosti

Asistenční společnost garantuje lékaři i dalším zdravotnickým zařízením proplacení nákladů spojených s poskytnutím potřebné zdravotní péče, případně s převozem pojištěného zpět do vlasti včetně odborného zdravotnického doprovodu.

Jak kontaktovat asistenční společnost?

AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Tel.: (+420) 272 10 10 11

V krátkém telefonickém hovoru sdělte asistenční společnosti tyto základní informace:

  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno, příjmení a rodné číslo pojištěné osoby, která potřebuje pomoc
  • stručný popis a okolnosti pojistné události
  • adresu a telefonní číslo místa odkud voláte
  • operátor Vás bude kontaktovat zpět pro upřesnění informací a poskytnutí instrukcí.

ClaimAir

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou

Pravidla FIS