Cestovní pojištění – Připojištění

Cestovní pojištění kompletně řeší všechny situace, které mohou nastat během dovolených či služebních cest na území ČR i v zahraničí.

Sjednat pojištění on-line

Připojištění znásobí klid a jistotu na cestách. K základnímu pojištění lze přidat připojištění pro cesty v rámci České republiky (oblast T-tuzemsko) a v zahraničí.

Úrazové připojištění

V případě úrazu v zahraničí hradí pojišťovna jeho léčení z pojištění léčebných výloh. Pokud máte navíc úrazové připojištění, dostanete odškodnění dle závažnosti úrazu.

Pojistné částky připojištění úrazu:

Limitní třída A Limitní třída B
Věk pojištěného do 17 let od 18 let do 17 let od 18 let
Trvalé následky úrazu 100 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 400 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu 20 000 Kč 100 000 Kč 40 000 Kč 200 000 Kč
Poškození úrazem 20 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč

Připojištění odpovědnosti za škodu

Komerční pojišťovna uhradí neúmyslně způsobenou škodu či újmu v zahraničí třetí osobě (škodu hmotnou i škodu na zdraví). Škody na zdraví až do výše 2 000 000 Kč, škody na věci až do výše 1 000 000 Kč, škody ostatní až do výše 500 000 Kč.

Připojištění cestovních zavazadel

Komerční pojišťovna uhradí až do výše 15 000 Kč škodu vzniklou při ztrátě či odcizení zavazadla.

Připojištění storna zájezdu

V případě závažných důvodů (např. vlastní nemoc pojištěného) vrátí pojišťovna 80 % vynaložených stornovacích poplatků, nejvýše však 12 500 Kč pro jednu osobu-oblast Evropa a 25 000 Kč pro jednu osobu-oblast Svět.

Pojistné za připojištění.

! Tip Pojistné za připojištění

Pojistné za připojištění

Úrazové pojištění

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, věku pojištěného a zvolené limitní třídě.
Typ cesty
Limitní třída Věk Turistický Pracovní Sportovní
A 0–17 3 6 6
18–69 5 10 10
70 a více 5 - -
B 0–17 6 12 12
18–69 10 20 20
70 a více 10 - -

Pojištění odpovědnosti za škodu

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty, oblasti a věku pojištěného.
Typ cesty
Turistický Pracovní Sportovní
Věk/Oblast E,T S E,T S E,T S
0–17 2 3 2 3 2 3
18–69 3 4 5 6 5 6
70 a více 4 5 - - - -
0–17 (cestující samo) 3 4 5 6 5 6

Pojištění zavazadel

Denní sazba pojistného je závislá na typu cesty a věku pojištěného.
Typ cesty
Věk Turistický Pracovní Sportovní
0–17 3 3 3
18–69 5 8 8
70 a více 5 - -
0–17 (cestující samo) 5 8 8

Pojištění storna zájezdu

Výše pojistného činí 2,5 % z celkové ceny zájezdu.Mimořádné informace