Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám – Popis

Cestovní pojištění držitelů Zlatých korporátních karet vydaných Komerční bankou. Toto pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • manžel/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a děti jeho manžela/manželky mladší 21 let
 • manžel/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 2 500 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • náhradní pracovník
 • odpovědnost za škodu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • právní pomoc
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • ztráta osobních dokladů (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • asistenční služby Lifestyle
 • od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 v rámci území ČR navíc:
  • úrazové pojištění – poškození úrazem
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty.

Od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na území ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
 Držitel/kaManžel/kaDítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Lékařský převoz a repatriace 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Návštěva blízkou osobou v nemocnici 200 000 200 000 200 000
Převoz zesnulého 300 000 300 000 300 000
Předčasný nutný návrat do vlasti 200 000 200 000 200 000
Náhradní pracovník 200 000 200 000 -
Prodloužení pobytu 12 000 12 000 12 000
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - 100 000
Úrazové pojištění – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR      
Pojistná částka úrazového pojištění pro případ trvalých následků úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem      
Zpoždění letu, zrušení letu 8 000 8 000 8 000
Zpoždění zavazadel 8 000 8 000 8 000
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel (spoluúčast pojištěného) 30 000 (1 800) 30 000 (1 800) 30 000 (1 800)
Ztráta osobních dokladů – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 5 000 5 000 5 000
Asistenční služby Lifestyle ano ano ano
Úrazové pojištění – poškození úrazem (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 40 000 40 000 40 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou

Co dělat při škodě

Pravidla FIS


Mimořádné informace