Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění ke zlatým kartám – Popis

Cestovní pojištění držitelů Zlatých firemních karet a Gold Card vydaných Komerční bankou.

Toto pojištění je součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • partner/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a děti jeho partnera/partnerky mladší 21 let
 • partner/ka a děti jsou pojištěni v případě, že cestují spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 2 500 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • odpovědnost za škodu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • právní pomoc
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • zpoždění, ztráta či odcizení zavazadel
 • zpoždění či zrušení letu
 • ztráta osobních dokladů (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • zrušení zájezdu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 v rámci území ČR navíc:
  • úrazové pojištění – poškození úrazem
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty. Od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na území ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Držitel/ka Partner/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Lékařský převoz a repatriace 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Návštěva blízkou osobou v nemocnici 200 000 200 000 200 000
Převoz zesnulého 300 000 300 000 300 000
Předčasný nutný návrat do vlasti 200 000 200 000 200 000
Náhradní pracovník 200 000 200 000 -
Doprovod dětí při návratu do vlasti - - 100 000
Úrazové pojištění – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ trvalých následků úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka základního úrazového pojištění pro případ smrti následkem úrazu 200 000 200 000 200 000
Pojistná částka doplňkového úrazového pojištění 200 000 200 000 200 000
Pojištění právní pomoci
Právní pomoc 200 000 100 000 100 000
Náklady na doručení kauce 150 000 - -
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 1 400 000 1 400 000 1 400 000
Pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem
Zpoždění letu, zrušení letu 8 000 8 000 -
Zpoždění zavazadel 8 000 8 000 -
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel (spoluúčast pojištěného) 30 000
(1 800)
30 000
(1 800)
-
Ztráta osobních dokladů – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 5 000 5 000 5 000
Zrušení cesty
(spoluúčast pojištěného) – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
100 000
(20 %)
Úrazové pojištění – poškození úrazem (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 40 000 40 000 40 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR od 11. 5. 2020 – 31. 12. 2021) 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000


Mimořádné informace