Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění prémiových karet

Cestovní pojištění držitelů kreditních karet World Elite a debetních karet Platinum VISA vydaných Komerční bankou. Nadstandardní pojištění je automatickou součástí Vaší platební karty.

Kdo je pojištěn?

 • držitel/ka platební karty
 • manžel/ka, partner/ka držitele
 • nezaopatřené děti držitele a jeho partnera/partnerky mladší 21 let
 • nezaopatřená vnoučata držitele a jeho partnera/partnerky mladší 21 let (pro pojištění je nutné, aby vnoučata cestovala společně s držitelem karty)

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • náklady na nutné lékařské ošetření až do výše 10 000 000 Kč
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • doprovod dětí při návratu do vlasti
 • prodloužení pobytu (max. 5 dní)
 • převoz zesnulého do ČR či kremace v zahraničí
 • trvalé následky nebo smrt následkem úrazu – do 31. 12. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR
 • odpovědnost za škodu (do 31. 12. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR)
 • pojištění storna cesty (20% spoluúčast) – do 31. 12. 2021 i platné i pro dovolenou v ČR
 • pojištění zrušení cesty v zahraničí (20% spoluúčast)
 • zpoždění, ztráta, poškození či odcizení zavazadel
 • zmeškání odjezdu z důvodu dopravního omezení
 • právní pomoc při dopravní nehodě
 • pojištění dokladů – do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR
 • Od 1. 5. do 31. 12. 2021 pro dovolenou v ČR navíc:
  • úrazové pojištění – poškození úrazem
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 90 dní od zahájení cesty. Od 1. 7. do 31. 12. 2021 dochází k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na dovolenou v rámci ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.
Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Maximální pojistné plnění v Kč
Držitel/ka Manžel/ka, Partner/ka Dítě, Vnouče
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu      
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 10 000 000 (limmit 50 000 Kč na zubní ošetření) 10 000 000 (limmit 50 000 Kč na zubní ošetření) 10 000 000 (limmit 50 000 Kč na zubní ošetření)
Lékařský převoz a repatriace V rámci limitu léčebných výloh
Návštěva blízkou osobou v nemocnici
Převoz zesnulého, kremace/pohřeb v zahraničí
Předčasný nutný návrat do vlasti
Náhradní pracovník
Prodloužení pobytu – max. 5 nocí, 2 500 Kč/noc
Návrat ostatních pojištěných ze zahraničí do vlasti
Doprovod dětí při návratu do vlasti
Úrazové pojištění – do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR
Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu 500 000 500 000 500 000
Pojistná částka pro případ smrti následkem úrazu 500 000 500 000 500 000
Pojištění právní pomoci při dopravní nehodě
Právní pomoc 200 000 200 000 200 000
Náklady na doručení kauce 200 000 200 000 200 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Storno cesty (spoluúčast pojištěného) – do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 50 000 (20%) 50 000 (20%) 50 000 (20%)
Zrušení cesty v zahraničí 15 000 15 000 15 000
Pojištění cestovních zavazadel 50 000 50 000 50 000
Pojištění zpoždění zavazadel 10 000 10 000 10 000
Pojištění zmeškání odjezdu z důvodu dopravního omezení 15 000 15 000 15 000
Pojištění dokladů – do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR 10 000 10 000 10 000
Úrazové pojištění – poškození úrazem (platné na území ČR do 31. 12. 2021) 60 000 60 000 60 000
Pojištění zavazadel (platné na území ČR do 31. 12. 2021) 15 000
(500 spoluúčast)
15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné na území ČR do 31. 12. 2021) 500/den, max. 5000 500/den, max. 5000 500/den, max. 5000


Mimořádné informace