Úvodní stranaPojištěníCestovní

Cestovní pojištění k embosovaným kartám – Popis

Toto cestovní pojištění je součástí karet Stříbrná firemní karta, Firemní karta Prestige a Osobní Kreditní karta Mastercard vydaných Komerční bankou.

Pojištění je také součástí karet Embosovaná karta, Embosovaná G2 karta, Intercard, Intercard G2, Business Silver Card a Prestige Card s platností do 08/2020.

Kdo je pojištěn?

 • každý/á držitel/ka platební karty
 • nezaopatřené děti držitele mladší 21 let cestující spolu s držitelem

Jaká rizika jsou pojištěna?

 • pojištění léčebných výloh až do výše 1 000 000 Kč
 • ambulantní lékařské ošetření
 • lékařský převoz a repatriace zpět do vlasti
 • převoz zesnulého do ČR
 • pojištění odpovědnosti za škodu (od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platné i pro dovolenou v ČR)
 • od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 v rámci území ČR navíc:
  • pojištění nevyužité dovolené
  • pojištění zavazadel

Limity pojistného plnění.

Kdy a kde jste pojištěn?

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních zahraničních cest. Pojištění je účinné pouze v zahraničí v průběhu souvislých 60 dní od zahájení cesty. Od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 dochází u Stříbrných firemních karet a Firemních karet Prestige k rozšíření územní platnosti u vybraných rizik i na území ČR. Pojištění v rámci ČR můžete využít pouze v případech, kdy máte objednaný či čerpáte pobyt v ubytovacím zařízení provozovanému za úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice (např. penzionu, hotelu, kempu, v pronajaté chatě). Více informací a seznam rizik naleznete v Limitech pojistného plnění.

Součástí pojištění jsou celosvětové asistenční služby AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. Jsou k dispozici po celý rok, 24 hodin denně, v českém jazyce a dalších světových jazycích.

! Tip Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

v Kč
Držitel/ka Dítě
Pojištění pro případ akutního zdravotního stavu
Léčebné výlohy v případě akutního zdravotního stavu 1 000 000 1 000 000
Lékařský převoz a repatriace 1 000 000 1 000 000
Převoz zesnulého 100 000 100 000
Pojištění odpovědnosti za škodu – od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 platí i pro území ČR pro Stříbrné firemní karty a Firemní karty Prestige
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1 000 000 1 000 000
Pojištění odpovědnosti za škodu na věci 500 000 500 000
Pojištění zavazadel (platné od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 pro Stříbrné firemní karty a Firemní karty Prestige) 15 000
(500 spoluúčast)
5 000
(500 spoluúčast)
Pojištění nevyužité dovolené (platné od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 pro Stříbrné firemní karty a Firemní karty Prestige) 500/den, max. 5 000 500/den, max. 5 000

Jak se pojistit

Pojištění získáte na našich webových stránkách nebo na kterékoliv pobočce Komerční banky.

Dokumenty k produktu

Veřejný příslib

Rady pro klienty CK

Průvodce pojištěním pro vaši dovolenou

Co dělat při škodě

Pravidla FIS


Mimořádné informace