Úvodní strana

Kontakt

Telefonický kontakt

tel.: (+420) 800 10 66 10 bezplatná Infolinka
(+420) 222 095 999

Kontaktní centrum je klientům k dispozici v tyto dny:
pondělí: 8.00–18.00 hodin, úterý až pátek: 8.00–17.00 hodin

Písemný kontakt

Email: servis@komercpoj.cz

Poštovní adresa:

Komerční pojišťovna, a.s.
KONTAKTNÍ CENTRUM
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

nebo

Komerční pojišťovna, a.s.
KONTAKTNÍ CENTRUM
Karolinská 1/650
186 00 Praha 8

na této adrese se nenachází pobočka

Osobní kontakt

Pro osobní kontakt navštivte nejbližší pobočku KB. Seznam poboček spolu se všemi dalšími kontakty a otevírací dobou naleznete na www.kb.cz - (externí odkaz).

Pro vybrané produkty můžete využít i služeb finančních poradců / externích partnerů nebo poradců Modré pyramidy stavební spořitelny www.modrapyramida.cz - (externí odkaz).

Řešení stížností a reklamací

Kde přijmeme Vaši stížnost či reklamaci?

Nastane-li situace, kdy nejste spokojeni s produktem, likvidací pojistné události nebo s nabízenými službami, můžete se písemně obrátit na Kontaktní centrum:

  • kontaktní údaje viz výše

Vaši stížnost či reklamaci zaevidujeme, prošetříme a písemně Vás budeme nejdéle do 30 dnů informovat o jejím vyřešení.

Pokud nebudete souhlasit s řešením své stížnosti či reklamace, máte možnost písemně kontaktovat nezávislého ombudsmana, a to v souladu s Chartou ombudsmana.

Kontaktní údaje:
Ombudsman Skupiny KB
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1

e-mail: ombudsman@kb.cz

Charta ombudsmana KB - (odkaz do nového okna) (PDF, 152 KB)

Případně se můžete obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1.


Jak se pojistit

Naše produkty získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky, u společností finanční skupiny KB (Modrá pyramida stavební spořitelna, Essox, KB Penzijní společnost) a u vybraných externích partnerů – pojišťovacích zprostředkovatelů. Pro více informací:

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace