Úvodní stranaKB Pojišťovna

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Komerční pojištovna, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 9. 1995
Sídlo společnosti: Praha 8, Karolinská 1/650
IČO: 63998017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362.
DIČ: CZ699001182
GIIN: QQA6ZW.00107.ME.203
LEI: 549300XT5NIAS5W8RH41
Akcionáři: SOGECAP S.A. se sídlem Tour D2 - 17 bis, place des Reflets, 92919 Paris La Défense 2, Francie (s podílem 51 %)
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ: 45317054 (s podílem 49 %)
Základní kapitál: 1 175 397 600 Kč
Předmět činnosti:
  • pojišťovací činnost
  • zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli
  • činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností
  • zábranná činnost
  • uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými osobami nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch
Orgány společnosti:
  • valná hromada
  • představenstvo
  • dozorčí rada

Společnost je členem Finanční skupiny Société Générale Group - (externí odkaz), Finanční skupiny Komerční banky, a.s. - (externí odkaz)České asociace pojišťoven - (externí odkaz).

Podrobné informace o nakládání a ochraně osobních údajů klientů v Komerční pojišťovně, a.s. naleznete zde - (odkaz do nového okna).


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace