Úvodní stranaKB Pojišťovna

Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno: Komerční pojištovna, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 9. 1995
Sídlo společnosti: Praha 8, Karolinská 1/650
IČO: 63998017, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362.
DIČ: CZ699001182
GIIN: QQA6ZW.00107.ME.203
LEI: 549300XT5NIAS5W8RH41
Akcionáři: SOGECAP S.A. se sídlem Tour D2 - 17 bis, place des Reflets, 92919 Paris La Défense 2, Francie (s podílem 51 %)
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, IČ: 45317054 (s podílem 49 %)
Základní kapitál: 1 175 397 600 Kč
Předmět činnosti:
  • pojišťovací činnost
  • zajišťovací činnost ve smyslu odevzdávání části převzatého rizika zajistiteli
  • činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností
  • zábranná činnost
  • uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými osobami nebo právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve svůj prospěch
Orgány společnosti:
  • valná hromada
  • představenstvo
  • dozorčí rada

Společnost je členem Finanční skupiny Société Générale Group - (externí odkaz), Finanční skupiny Komerční banky, a.s. - (externí odkaz)České asociace pojišťoven - (externí odkaz).

Podrobné informace o nakládání a ochraně osobních údajů klientů v Komerční pojišťovně, a.s. naleznete zde - (odkaz do nového okna).


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace