Možnost investice do Zajištěného fondu Forte pokračuje

11. 5. 2010

V Praze, 11. května 2010 – Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí v rámci produktu Vital Invest od května 2010 možnost investovat do Zajištěného fondu Forte 3. Tento unikátní fond klientům garantuje minimální zhodnocení 13 % ke splatnosti fondu. Zajištěný fond Forte 3 navazuje na fond Forte 2, který se těšil vysokému zájmu klientů.

Strategie založená na Zajištěném fondu Forte 3 je vhodná pro všechny klienty, kteří chtějí využít výnosový potenciál akciových trhů a zároveň požadují jistotu garantovaného zhodnocení svých prostředků ke dni splatnosti fondu. Pro klienty je velmi atraktivní potenciál výnosu až 52 % po 8 letech (s garantovaným výnosem 6,5 % p. a. pro první dva roky existence fondu).

"Investice do Zajištěného fondu Forte 3 je pro klienta velmi zajímavá. Nejen, že obdrží garantovaný výnos, ale také má možnost podílet se na výkonnosti koše 25 světových akcií. Další výhodou je zároveň možnost výplaty prostředků klientům s ročním výnosem 6,5 % p. a. při dosažení stanovených podmínek již ve 3. roce existence fondu. Samozřejmostí je také ochrana proti měnovému riziku," uvedl Radko Belada, vedoucí marketingu pro retailové bankovnictví.

Vital Invest je investiční životní pojištění, v rámci kterého si klient sám určí, zda pro něj bude tento produkt z větší části pojištěním nebo investicí. V rámci pojistné složky nabízí Vital Invest čtyři různé varianty rozsahu pojistné ochrany pro případ úmrtí podle toho, do jaké míry chce klient zajistit sebe a svou rodinu v nepříznivých životních situacích.


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace