Komerční pojišťovna rozšířila nabídku investičních strategií o Zajištěný fond Optimo Komodity

21. 2. 2012

Komerční pojišťovna ve spolupráci s Komerční bankou nabízí v rámci pojištění Vital Invest od 6. února 2012 možnost investovat do Zajištěného fondu Optimo Komodity. Tento fond klientům garantuje 100% návratnost vložených prostředků ke dni splatnosti. Celkový výnos pro klienta není nijak limitován a v případě růstu podkladových komoditních indexů tak může dosáhnout velmi zajímavých hodnot.

Zajištěný fond Optimo Komodity navazuje na úspěšnou řadu Zajištěných fondů Forte a Optimo, kterou Komerční pojišťovna společně s Komerční bankou poprvé uvedla na trh na konci roku 2009. Celkově byly v předchozích desíti tranších zajištěných fondů upsány více než 4,2 miliardy korun.

„Prostřednictvím Zajištěného fondu Optimo Komodity jsme se rozhodli klientům nabídnout možnost podílet se na růstu komoditních trhů v době, kdy panuje na akciových trzích velká volatilita,“ uvedl William Chonier, ředitel marketingu Komerční pojišťovny, a dodává: “Věříme, že diverzifikace mezi různé druhy komodit bude pro klienty atraktivní stejně jako fakt, že celkový výnos není nijak limitován.“

Zajištěný fond Optimo Komodity představuje investiční strategii vhodnou pro nové i stávající klienty, kteří preferují střednědobý až dlouhodobý investiční horizont, uvědomují si potenciál růstu cen komodit na finančních trzích a současně neradi podstupují riziko při zhodnocování svých prostředků. Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladových komoditních indexů s doplněným aktivním řízením volatility.  Upisovací období trvá od 6. února do 4. května 2012 (nebo do vyprodání tranše).

Vital Invest kombinuje investiční složku a životní pojištění. Klient sám určuje, zda bude jeho smlouva z větší části pojištěním, nebo investicí. Čtyři varianty rozsahu pojistné ochrany pro případ úmrtí v rámci produktu Vital Invest nabízejí klientovi možnost v různé míře zajistit svou rodinu a své blízké.


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace