Úvodní stranaKB Pojišťovna

Společenská odpovědnost - Corporate Social Responsibility (CSR)

Komerční pojišťovna – společensky odpovědná firma

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života."
Charles Spencer Chaplin

V chápání Komerční pojišťovny je život o lidech, kteří ho žijí, o hodnotách, které uznávají, o způsobu, jakým se chovají k sobě, k ostatním lidem a k přírodě. Komerční pojišťovně a jejím zaměstnancům není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a v jakém prostředí podnikáme. Z toho důvodu chceme být společensky odpovědnou firmou a zodpovědným přístupem chránit životní prostředí, podporovat znevýhodněné sociální skupiny, odstraňovat bariéry a zvyšovat podvědomí o zodpovědném a ohleduplném přístupu k životu a přírodě.CSR aktivity jsou přirozenou součástí našich strategií. Snažíme se tak vytvářet hodnotu pro klienty, zaměstnance, obchodní partnery, akcionáře i celou skupinu Société Générale.

Ve spolupráci s našimi zaměstnanci jsme vytvořili koncept společenské odpovědnosti, který je postaven na těchto hodnotách:

 1. Příroda a ekologie
  • Spolupracujeme se společnostmi chránícími přírodu a národními parky (výpomoc při organizaci čištění lesa, výsadbě stromů, apod.).
  • Třídíme odpad
  • Šetříme papír
  • Organizujeme vánoční sbírky na zvířecí útulky
   Pravidelně organizujeme mezi zaměstnanci dobrovolné vánoční sbírky na zvířecí útulky. Celá akce dbá na vysokou transparentnost - za utržené peníze se nakoupí potřebné věci (jídlo, léky, vybavení, apod.) a poté dojde k osobnímu předání ve vybraných útulcích. Preferujeme útulky, které nejsou vůbec anebo jen velmi málo dotované a naši pomoc opravdu potřebují.
 2. Charita a sociální výpomoc
  • Aktivně podporujeme Dětský domov a mateřskou školu speciální v Berouně a dětské domovy v Jihlavě. Ve spolupráci s našimi zaměstnanci pomáháme při organizaci různých aktivit a finančně přispíváme sponzorskými dary.
  • Spolupracujeme s Denním a týdenním stacionářem v Jihlavě.
   Jde o zařízení zaměřené na poskytování ambulantní a pobytové sociální služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci dobrovolnických dnů jsme zorganizovali úklidové práce na zahradě stacionáře a tuto organizaci podporujeme i finančními dary a dalšími aktivitami (např. spolupráce a finanční podpora při tvorbě kalendáře s obrázky malovanými klienty stacionáře).
  • Organizujeme různé sbírky mezi zaměstnanci:
   • Sbírku šatstva pro Charitu ČR a Diagonii Broumov
   • Finanční sbírka a účast na Pomněnkovém dni Linky bezpečí
   • Sbírky plastových víček
   • Darování vyřazených PC do základních škol a dětských domovů, apod.
 3. Zaměstnanci
  • V rámci CSR jsme v naší společnosti zavedli Den pro charitu. Každý z našich zaměstnanců má možnost věnovat 1 pracovní den za rok aktivním zapojení do akcí, které Komerční pojišťovna organizuje ve spolupráci s vybranými institucemi, např.:
   • Úklidové práce na zahradě Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě
   • Výpomoc v lesních školkách a při úklidu a čistění lesa (různé lokality)
   • Organizace dětského dne v ZOO – ve spolupráci s Dětským domovem a mateřskou školou speciální v Berouně
  • Podporujeme naše zaměstnance:
   • organizujeme sportovní a teambuildingové aktivity, mikulášské besídky,
   • zaměstnáváme na částečné úvazky,
   • máme zavedenou flexibilní pracovní dobu,
   • aktivně podporujeme maminky/tatínky na mateřské/rodičovské dovolené,
   • máme širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,
   • jsme velmi aktivní na poli vzdělávání našich zaměstnanců.
  • Spousta našich zaměstnanců se aktivně zapojuje do dobrovolnických aktivit i mimo pracovní prostředí KP – ve svém volném čase pomáhají v různých neziskových organizacích, dětských domovech, nadačních fondech, skautských svazech, apod.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace