Úvodní stranaKB Pojišťovna

Společenská odpovědnost - Corporate Social Responsibility (CSR)

Komerční pojišťovna – společensky odpovědná firma

„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života."
Charles Spencer Chaplin

V chápání Komerční pojišťovny je život o lidech, kteří ho žijí, o hodnotách, které uznávají, o způsobu, jakým se chovají k sobě, k ostatním lidem a k přírodě. Komerční pojišťovně a jejím zaměstnancům není lhostejné, v jakém prostředí žijeme a v jakém prostředí podnikáme. Z toho důvodu chceme být společensky odpovědnou firmou a zodpovědným přístupem chránit životní prostředí, podporovat znevýhodněné sociální skupiny, odstraňovat bariéry a zvyšovat podvědomí o zodpovědném a ohleduplném přístupu k životu a přírodě.CSR aktivity jsou přirozenou součástí našich strategií. Snažíme se tak vytvářet hodnotu pro klienty, zaměstnance, obchodní partnery, akcionáře i celou skupinu Société Générale.

Ve spolupráci s našimi zaměstnanci jsme vytvořili koncept společenské odpovědnosti, který je postaven na těchto hodnotách:

 1. Příroda a ekologie
  • Spolupracujeme se společnostmi chránícími přírodu a národními parky (výpomoc při organizaci čištění lesa, výsadbě stromů, apod.).
  • Třídíme odpad
  • Šetříme papír
  • Organizujeme vánoční sbírky na zvířecí útulky
   Pravidelně organizujeme mezi zaměstnanci dobrovolné vánoční sbírky na zvířecí útulky. Celá akce dbá na vysokou transparentnost - za utržené peníze se nakoupí potřebné věci (jídlo, léky, vybavení, apod.) a poté dojde k osobnímu předání ve vybraných útulcích. Preferujeme útulky, které nejsou vůbec anebo jen velmi málo dotované a naši pomoc opravdu potřebují.
 2. Charita a sociální výpomoc
  • Aktivně podporujeme Dětský domov a mateřskou školu speciální v Berouně a dětské domovy v Jihlavě. Ve spolupráci s našimi zaměstnanci pomáháme při organizaci různých aktivit a finančně přispíváme sponzorskými dary.
  • Spolupracujeme s Denním a týdenním stacionářem v Jihlavě.
   Jde o zařízení zaměřené na poskytování ambulantní a pobytové sociální služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci dobrovolnických dnů jsme zorganizovali úklidové práce na zahradě stacionáře a tuto organizaci podporujeme i finančními dary a dalšími aktivitami (např. spolupráce a finanční podpora při tvorbě kalendáře s obrázky malovanými klienty stacionáře).
  • Organizujeme různé sbírky mezi zaměstnanci:
   • Sbírku šatstva pro Charitu ČR a Diagonii Broumov
   • Finanční sbírka a účast na Pomněnkovém dni Linky bezpečí
   • Sbírky plastových víček
   • Darování vyřazených PC do základních škol a dětských domovů, apod.
 3. Zaměstnanci
  • V rámci CSR jsme v naší společnosti zavedli Den pro charitu. Každý z našich zaměstnanců má možnost věnovat 1 pracovní den za rok aktivním zapojení do akcí, které Komerční pojišťovna organizuje ve spolupráci s vybranými institucemi, např.:
   • Úklidové práce na zahradě Denního a týdenního stacionáře v Jihlavě
   • Výpomoc v lesních školkách a při úklidu a čistění lesa (různé lokality)
   • Organizace dětského dne v ZOO – ve spolupráci s Dětským domovem a mateřskou školou speciální v Berouně
  • Podporujeme naše zaměstnance:
   • organizujeme sportovní a teambuildingové aktivity, mikulášské besídky,
   • zaměstnáváme na částečné úvazky,
   • máme zavedenou flexibilní pracovní dobu,
   • aktivně podporujeme maminky/tatínky na mateřské/rodičovské dovolené,
   • máme širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,
   • jsme velmi aktivní na poli vzdělávání našich zaměstnanců.
  • Spousta našich zaměstnanců se aktivně zapojuje do dobrovolnických aktivit i mimo pracovní prostředí KP – ve svém volném čase pomáhají v různých neziskových organizacích, dětských domovech, nadačních fondech, skautských svazech, apod.

Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Kontaktního centra na tel. 800 10 66 10.

Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2020 Komerční pojišťovna získala titul klientsky nejpříznivější životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v nejlepší životní pojišťovna roku 2019 Komerční pojišťovna získala 2. místo v pojišťovací inovátor roku 2019 Nejlepší životní pojišťovna 2018 (1. místo) Klientsky nejpřívětivější pojišťovna 2018 (3. místo) Nejlepší životní pojišťovna 2017 (2. místo)


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace