Úvodní stranaKB Pojišťovna

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace související se zpracováním osobních údajů v Komerční pojišťovně a.s. a v některých účelech také v rámci finanční skupiny Komerční banky (dále jen Skupina KB).

Komerční pojišťovna v roli správce osobních údajů

Správcem vašich údajů je Komerční pojišťovna, a.s. Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Údaje, které jste nám poskytli nebo které jsme získali, využíváme v souvislosti s naplněním jednoho nebo více účelů. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále. V případě udělení Marketingového skupinového souhlasu jsou data sdílena v rámci celé Skupiny KB.

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo nás požádat o poskytnutí informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, účelu a povaze zpracování osobních údajů a o příjemcích osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, jste oprávněn požadovat po nás vysvětlení, případně požadovat, aby Komerční pojišťovna odstranila takto vzniklý závadný stav.

Máte rovněž právo obrátit se v případě porušení našich povinností na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

V souvislosti s výkonem práv subjektu údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dpc@komercpoj.cz. Pro zasílání vašich požadavků využijte připravené formuláře. V případě, že nedisponujete přístupem na internet, kontaktujte naše Kontaktní centrum písemně na adrese

Komerční pojišťovna, a.s.
KONTAKTNÍ CENTRUM
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

nebo

telefonicky na č. (+420) 800 10 66 10 (bezplatná Infolinka), (+420) 222 095 999 a požádejte je o zaslání formuláře poštou.

Kontaktní adresa pro příjem požadavků v listinné formě:

Komerční pojišťovna, a.s.
DPC
Karolinská 1/650
186 00 Praha 8

nebo

Komerční pojišťovna, a.s.
DPC
P.O.Box 39
186 00 Praha 8

Zároveň můžete komunikovat také s naším Pověřencem pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy osobní_udaje@kb.cz nebo písemně na poštovní adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů / DPO KB
Na Příkopě 969/33
114 07 Praha 1

Zdroje, rozsah a účely zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v rozsahu, které nám, nebo našim smluvním partnerům, poskytujete v souvislosti se sjednáním a uzavřením smluvního vztahu nebo vyřizování škodní události. Dále využíváme u některých produktů údaje získané z veřejných rejstříků a dalších veřejně dostupných zdrojů.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění služeb našim klientům. Data a dokumenty jsou archivovány v souladu s platnou legislativou a interními dokumenty. Podrobnosti naleznete v příloze Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Naše společnost má nastavena přísná pravidla přístupu zaměstnanců či externích partnerů, kteří působí v roli našich zpracovatelů či správců (třetích stran) k osobním údajům.Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace