Úvodní stranaKB Pojišťovna

Aktuality

 • 1. 11. 2017

  Komerční pojišťovna uspěla v devátém ročníku Cen Hospodářských novin, když získala druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2017. Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem našim klientům za jejich přízeň.

 • 13. 6. 2016

  Komerční pojišťovna nově rozšířila portfolio produktů o majetkové pojištění MojePojištění majetku. Jde o unikátní produkt, který odstranil z pojištění majetku riziko podpojištění. Od konkurenčních produktů se odlišuje mimo jiné tím, že neomezuje pojistnou částku plnění v případě škody na pojištěné nemovitosti. Produkt si můžete sjednat na kterékoli pobočce KB nebo u poradců Modré pyramidy.

 • 10. 9. 2015

  Komerční pojišťovna obhájila prvenství v soutěži Hospodářských novin a v letošním roce získala nejvyšší ocenění v obou hlavních kategoriích: 1. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2015 a zároveň 1. místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2015.

  Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem našim klientům za jejich přízeň.

 • 24. 11. 2014

  Hlavní změny:

  -          Smlouvy, které umožňují mimořádné výběry z pojištění, nebudou nadále daňově odečitatelné

  -          Příspěvky zaměstnavatele na smlouvy, které umožňují mimořádné výběry z pojištění, nebudou od nového roku osvobozeny od plateb sociálního a zdravotního pojištění a budou podléhat dani z příjmu

  Cílem této novely je zamezit zneužívání životního pojištění a posílit jeho primární smysl jako zabezpečení na stáří. Ke stávajícím podmínkám daňové uznatelnosti (smlouva sjednaná min. na 5 let a min. do 60 let věku s pojistnou částkou 40 000 Kč u smluv uzavřených na dobu 5 – 15 let včetně nebo 70 000 Kč u smluv uzavřených na dobu přesahující 15 let) přibude od 1. 1. 2015 nová podmínka zakazující v průběhu pojištění provádět mimořádný výběr.

  Kterých smluv a kterých klientů se změna týká? 

  1.       Jste klient, máte pojištění Vital Invest, Vital (Plán, Renta, Junior), Vital Premium

  Vaše smlouva umožňuje provádět mimořádné výběry, máte tak v průběhu trvání pojištění přístup k finančním prostředkům. Tato možnost Vám zůstane i po 1. 1. 2015.  Smlouva však už nebude splňovat podmínky pro daňovou uznatelnost a na pojistné zaplacené po tomto datu již neobdržíte daňové potvrzení.

  Budete-li chtít i nadále využívat daňové odpočty, můžete ke své stávající smlouvě uzavřít  novou smlouvu pojištění Vital Invest, která nebude umožňovat mimořádné výběry.

  2.       Jste klient, máte pojištění Vital Allegro, Vital Allegro Plus, Vital Piano, Vital Piano Plus, Spektrum Allegro nebo Spektrum Piano

  Tyto produkty standardně neumožňují mimořádné výběry, splňují tak všechny podmínky daňové uznatelnosti i dle novely zákona po 1. 1. 2015. Není tedy nutná žádná změna. Pojišťovna bude Vašeho zaměstnavatele informovat, že smlouva je i nadále daňově uznatelná.

  Pokud jsou v pojistných podmínkách Vaší smlouvy Vital Allegro nebo Vital Allegro Plus podmínky mimořádného výběru popsány, ale zaměstnavatel už na smlouvu nepřispívá, možnost mimořádných výběrů ze smlouvy zůstává. Pro uplatnění daňových výhod si můžete sjednat pojištění Vital Invest bez mimořádných výběrů.

  3.       Jste zaměstnavatel, který přispívá svým zaměstnancům na Vital Allegro, Vital Allegro Plus, Vital Piano, Vital Piano Plus, Spektrum Allegro nebo Spektrum Piano

  Komerční pojišťovna Vás bude do konce roku 2014 informovat o tom, že smlouvy Vašich zaměstnanců splňují všechny podmínky pro daňovou uznatelnost.  Bez obav tedy můžete i po 1. 1. 2015 na pojistné smlouvy přispívat bez jakékoliv změny.

  4.       Jste klient, máte jiné pojištění, než výše vyjmenované produkty

  Pokud Vaše smlouva umožňuje provádět mimořádné výběry nebo zápůjčky, máte tak v průběhu trvání pojištění přístup k finančním prostředkům. Tato možnost Vám zůstane i po 1. 1. 2015. Smlouva však už nebude splňovat podmínky pro daňovou uznatelnost a na pojistné zaplacené po tomto datu již neobdržíte daňové potvrzení. Podrobnější informace o vaší pojistné smlouvě získáte na bezplatné infolince Klientského servisu.

  5.       Jste nový klient, který chce využívat daňové odpočty

  Nabídneme Vám pojištění Vital Invest bez možnosti mimořádných výběrů. Tím bude zajištěno, že smlouva splní všechny podmínky pro daňovou uznatelnost zaplaceného pojistného a budete od nás pravidelně dostávat Potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely.

  Při předčasném ukončení soukromého životního pojištění nebo změně trvání pojistné smlouvy dochází k porušení podmínek daňového zvýhodnění. Pokud požádáte o výplatu odkupného (odbytného), je Vaší povinností provést dodanění všech uplatněných částek (tj. podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle § 10 částky, o které jste si v předchozích letech základ daně z důvodu zaplaceného pojistného snížil/a).

  V případě dalších dotazů ohledně vaší pojistné smlouvy se můžete obracet na infolinku našeho Klientského servisu 800 10 66 10.

 • 1. 2. 2013

  Vážení klienti,

  využijte slevu na správních nákladech v období od 1. 2. do 31.12.2013 u produktů Vital Invest, Vital Premium a Brouček prodávaných prostřednictvím Komerční banky.

  Sleva se vztahuje na každé běžné, jednorázové nebo mimořádné pojistné zaplacené v uvedeném období. Bližší informace a přesnou výši správních nákladů po slevě naleznete u jednotlivých produktů:

  Vital Invest 

  Vital Premium 

  Brouček

 • 19. 11. 2012

  Vážení klienti,

  na základě rozhodnutí představenstva Investiční kapitálové společnosti KB (IKS) odsouhlaseném ČNB dojde dne 30.11.2012 ke sloučení následujících podílových fondů, jejichž správcem je IKS:

  • Fond KB Růstový profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického fondu, bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Balancovaný-dynamický a převezme zároveň i jeho název.
  • Fond KB Dynamický profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického PLUS fondu bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Akciový PLUS a převezme zároveň i jeho název.

  Sloučení fondů a převod všech jednotek ze zanikajících fondů do nástupnických fondů budou provedeny automaticky a bezplatně. Převodem jednotek ze zanikajících do existujících nástupnických fondů dojde ke změně počtu jednotek dle kurzu daného ke dni převodu, přičemž hodnota Vaší smlouvy zůstane zachována.

  V případě, že se rozhodnete převést prostředky ze zanikajících či nástupnických fondů do kteréhokoli jiného fondu v nabídce produktu, můžete tak učinit do 31.12.2012 bezplatně.

 • 19. 11. 2012

  Vážení klienti,

  na základě rozhodnutí představenstva Investiční kapitálové společnosti KB (IKS) odsouhlaseném ČNB dojde dne 30.11.2012 ke sloučení následujících podílových fondů, jejichž správcem je IKS:

  • Fond KB Růstový profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického fondu, bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Balancovaný-dynamický a převezme zároveň i jeho název.
  • Fond KB Dynamický profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického PLUS fondu bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Akciový PLUS a převezme zároveň i jeho název.

  Sloučení fondů a převod všech jednotek ze zanikajících fondů do nástupnických fondů budou provedeny automaticky a bezplatně. Převodem jednotek ze zanikajících do existujících nástupnických fondů dojde ke změně počtu jednotek dle kurzu daného ke dni převodu, přičemž hodnota Vaší smlouvy zůstane zachována.

  V případě, že se rozhodnete převést prostředky ze zanikajících či nástupnických fondů do kteréhokoli jiného fondu v nabídce produktu, můžete tak učinit do 31.12.2012 bezplatně.

 • 6. 8. 2012

  Vážení klienti, nyní si můžete sjednat pojištění Merlin, Profi Merlin, Moje pojištění plateb a Profi pojištění plateb on-line přes aplikaci MojeBanka od Komerční banky a.s.

 • 3. 11. 2011

  Od 1. listopadu 2011 platí nové pojistné podmínky cestovního pojištění k platebním kartám KB.

 • 18. 2. 2011

  Po celý rok 2010 byla Komerční pojišťovna 2. nejvýznamněší pojišťovnou na trhu životního pojištění.

  Obchodní výsledky Komerční pojišťovny za uplynulý rok potvrzují meziroční zvýšení předepsaného pojistného v životním pojištění o 190 % na 8,68 miliard korun. Komerční pojišťovna tak uzavřela rok 2010 jako druhá nejvýznamnější pojišťovna na trhu životního pojištění s tržním podílem 12,3 %. Více


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.