Úvodní stranaKB Pojišťovna

Aktuality

 • 20. 6. 2018

  V měsíci červnu Komerční pojišťovna zorganizovala v Praze a v Jihlavě řadu zajímavých aktivit a k řadě dalších, organizovaných Komerční bankou, se připojila. Jedná se o: charitativní snídani, sbírku oblečení, bot a hraček, společně s KB se připojila i ke sbírce kol pro Afriku, odběrů krve.

 • 2. 4. 2018

  KB ROZJÍŽDÍ MARKETINGOVOU KAMPAŇ: DUBEN – MĚSÍC POJIŠTĚNÍ!

  KB spolu s Komerční pojišťovnou představuje novou marketingovou kampaň Duben – měsíc pojištění, která reaguje na aktuální atmosféru ve společnosti, kdy lidé žijí přítomností, užívají si a příliš neřeší budoucnost. Velmi zranitelné tímto trendem jsou rodiny s dětmi. Ale nejen oni.  Je stále více lidí, kteří nemyslí na problémy při výpadku příjmu v důsledku dlouhodobé nemoci nebo mají podpojištěné nemovitosti. Podle exkluzivního výzkumu agentury IPSOS může být v České republice až třetina nemovitostí podpojištěna - to znamená, že při škodě nemají majitelé nemovitostí nárok na pojistné plnění reflektující tržní ceny. 

    „Chceme, aby naši klienti žili naplno, bez starostí o budoucnost si vychutnávali každý okamžik svého života a nemarnili čas řešením složitých situací, kdy lidé nemají pojistnou ochranu“ uvádí Stéphane Corbet, předseda představenstva a generální ředitel Komerční pojišťovny a dodává „právě proto jsme na duben připravili větší osvětu mezi klienty, aby si ověřili, zda mají správně nastavené majetkové a životní pojištění. Vedle toho jim nabídneme i následující zvýhodnění: atraktivní slevu až 30 % na MojePojištění majetku; na pojištění MojeJistota pak po celou dobu trvání smlouvy nárok na dvojnásobné plnění při hospitalizaci dospělých a dětí oproti standardní nabídce.“

   Komerční pojišťovna je součástí skupiny Komerční banky a dlouhodobě posiluje svou pozici na pojistném trhu v ČR. V oblasti životního pojištění jde o pojišťovnu číslo jedna v objemu spravovaných aktiv. V roce 2017 získala ocenění Hospodářských novin, druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna roku.

 • 19. 2. 2018

  Stéphane Corbet: Chceme spolupracovat se startupy

  Jako každým rokem tak i letos přichází odborný portál oPojištění.cz s anketou, ve které se osobnosti pojistného trhu vyjadřují k vývoji pojišťovnictví. Dnes své názory představí předseda představenstva a ředitel Komerční pojišťovny Stéphane Corbet.

  Asi čekáte, že v první řadě zmíním zástup regulatorních požadavků (Solvency II, PRIIPs, GDPR, IDD), které se na pojišťovací trh valí z EU. To jsou úkoly, se kterými se musíme pokud možno rychle vypořádat, ale v žádném případě by nám neměly brátenergii pro zdokonalování pojišťovacích produktů a procesů ve prospěch našich klientů.

  V konkrétním hodnocení roku 2017 a výhledu na 2018 se dovolím více zaměřit na výsledky a cíle Komerční pojišťovny jako takové. Rok 2017 byl velmi úspěšný – podařilo se nám na trhu pevně etablovat zcela nový produkt neživotního pojištění MojePojištění majetku, jež je možné sjednat i on-line a obsahuje unikátní konstrukci pojištění nemovitosti, kdy našim klientům hradíme veškeré náklady, které vzniknou při uvedení poškozené nemovitosti do původního stavu.

  Velmi mne potěšilo, že jsme na trh uvedli také zásadní vylepšení životního pojištění MojeJistota, díky němuž si naši klienti v rámci pojistné smlouvy mohou nově zabezpečit i své děti. V minulém roce jsme se rovněž zaměřili na zefektivnění zpracování dokumentů týkajících se pojistných smluvpojistných událostí a zrychlení obsluhy našich klientů.

  Komerční pojišťovna patří do silné finanční skupiny Société Généralle a dlouhodobě usilujeme o růst našeho podílu na trhu v ČR. V oblasti životního pojištění jsme pojišťovnou číslo jedna v objemu spravovaných aktiv. Taktéž nás velmi těší ocenění Hospodářských novin, kdy jsme získali druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna roku 2017.

  Pro rok 2018 si nedáváme žádné malé cíle! Chceme se soustředit na neustálé zvyšování komfortu pro klienty, na zefektivnění a zrychlení likvidace pojistných událostí. Plánujeme na trh zavést zcela nové produkty a představit i zásadní inovace u stávajících produktů.

  Digitalizace je ve všech odvětvích hnacím motorem změn kolem nás a pojišťovny musí být mnoha ohledech jejich lídrem. I Komerční pojišťovna chystá pro rok 2018 kroky, které ještě více zapojí využití digitálních technologií do našich procesů. Dnešní doba je velmi dynamická, a proto se i pojišťovny musí mnohem více otevřít dialogu s dalšími subjekty. My proto chceme dále rozvíjet spolupráci se startupy, kteří přispívají k transformaci našeho oboru.

  Závěrem bych chtěl zdůraznit, že i v roce 2018 bude pro nás hlavní prioritou konečný zákazník a jeho spokojenost!

 • 1. 11. 2017

  Komerční pojišťovna uspěla v devátém ročníku Cen Hospodářských novin, když získala druhé místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2017. Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem našim klientům za jejich přízeň.

 • 13. 6. 2016

  Komerční pojišťovna nově rozšířila portfolio produktů o majetkové pojištění MojePojištění majetku. Jde o unikátní produkt, který odstranil z pojištění majetku riziko podpojištění. Od konkurenčních produktů se odlišuje mimo jiné tím, že neomezuje pojistnou částku plnění v případě škody na pojištěné nemovitosti. Produkt si můžete sjednat na kterékoli pobočce KB nebo u poradců Modré pyramidy.

 • 10. 9. 2015

  Komerční pojišťovna obhájila prvenství v soutěži Hospodářských novin a v letošním roce získala nejvyšší ocenění v obou hlavních kategoriích: 1. místo v kategorii Klientsky nejpřívětivější životní pojišťovna 2015 a zároveň 1. místo v kategorii Nejlepší životní pojišťovna 2015.

  Velmi si tohoto ocenění vážíme a děkujeme všem našim klientům za jejich přízeň.

 • 24. 11. 2014

  Hlavní změny:

  -          Smlouvy, které umožňují mimořádné výběry z pojištění, nebudou nadále daňově odečitatelné

  -          Příspěvky zaměstnavatele na smlouvy, které umožňují mimořádné výběry z pojištění, nebudou od nového roku osvobozeny od plateb sociálního a zdravotního pojištění a budou podléhat dani z příjmu

  Cílem této novely je zamezit zneužívání životního pojištění a posílit jeho primární smysl jako zabezpečení na stáří. Ke stávajícím podmínkám daňové uznatelnosti (smlouva sjednaná min. na 5 let a min. do 60 let věku s pojistnou částkou 40 000 Kč u smluv uzavřených na dobu 5 – 15 let včetně nebo 70 000 Kč u smluv uzavřených na dobu přesahující 15 let) přibude od 1. 1. 2015 nová podmínka zakazující v průběhu pojištění provádět mimořádný výběr.

  Kterých smluv a kterých klientů se změna týká? 

  1.       Jste klient, máte pojištění Vital Invest, Vital (Plán, Renta, Junior), Vital Premium

  Vaše smlouva umožňuje provádět mimořádné výběry, máte tak v průběhu trvání pojištění přístup k finančním prostředkům. Tato možnost Vám zůstane i po 1. 1. 2015.  Smlouva však už nebude splňovat podmínky pro daňovou uznatelnost a na pojistné zaplacené po tomto datu již neobdržíte daňové potvrzení.

  Budete-li chtít i nadále využívat daňové odpočty, můžete ke své stávající smlouvě uzavřít  novou smlouvu pojištění Vital Invest, která nebude umožňovat mimořádné výběry.

  2.       Jste klient, máte pojištění Vital Allegro, Vital Allegro Plus, Vital Piano, Vital Piano Plus, Spektrum Allegro nebo Spektrum Piano

  Tyto produkty standardně neumožňují mimořádné výběry, splňují tak všechny podmínky daňové uznatelnosti i dle novely zákona po 1. 1. 2015. Není tedy nutná žádná změna. Pojišťovna bude Vašeho zaměstnavatele informovat, že smlouva je i nadále daňově uznatelná.

  Pokud jsou v pojistných podmínkách Vaší smlouvy Vital Allegro nebo Vital Allegro Plus podmínky mimořádného výběru popsány, ale zaměstnavatel už na smlouvu nepřispívá, možnost mimořádných výběrů ze smlouvy zůstává. Pro uplatnění daňových výhod si můžete sjednat pojištění Vital Invest bez mimořádných výběrů.

  3.       Jste zaměstnavatel, který přispívá svým zaměstnancům na Vital Allegro, Vital Allegro Plus, Vital Piano, Vital Piano Plus, Spektrum Allegro nebo Spektrum Piano

  Komerční pojišťovna Vás bude do konce roku 2014 informovat o tom, že smlouvy Vašich zaměstnanců splňují všechny podmínky pro daňovou uznatelnost.  Bez obav tedy můžete i po 1. 1. 2015 na pojistné smlouvy přispívat bez jakékoliv změny.

  4.       Jste klient, máte jiné pojištění, než výše vyjmenované produkty

  Pokud Vaše smlouva umožňuje provádět mimořádné výběry nebo zápůjčky, máte tak v průběhu trvání pojištění přístup k finančním prostředkům. Tato možnost Vám zůstane i po 1. 1. 2015. Smlouva však už nebude splňovat podmínky pro daňovou uznatelnost a na pojistné zaplacené po tomto datu již neobdržíte daňové potvrzení. Podrobnější informace o vaší pojistné smlouvě získáte na bezplatné infolince Klientského servisu.

  5.       Jste nový klient, který chce využívat daňové odpočty

  Nabídneme Vám pojištění Vital Invest bez možnosti mimořádných výběrů. Tím bude zajištěno, že smlouva splní všechny podmínky pro daňovou uznatelnost zaplaceného pojistného a budete od nás pravidelně dostávat Potvrzení o zaplaceném pojistném pro daňové účely.

  Při předčasném ukončení soukromého životního pojištění nebo změně trvání pojistné smlouvy dochází k porušení podmínek daňového zvýhodnění. Pokud požádáte o výplatu odkupného (odbytného), je Vaší povinností provést dodanění všech uplatněných částek (tj. podat daňové přiznání a uvést v něm jako příjem podle § 10 částky, o které jste si v předchozích letech základ daně z důvodu zaplaceného pojistného snížil/a).

  V případě dalších dotazů ohledně vaší pojistné smlouvy se můžete obracet na infolinku našeho Klientského servisu 800 10 66 10.

 • 1. 2. 2013

  Vážení klienti,

  využijte slevu na správních nákladech v období od 1. 2. do 31.12.2013 u produktů Vital Invest, Vital Premium a Brouček prodávaných prostřednictvím Komerční banky.

  Sleva se vztahuje na každé běžné, jednorázové nebo mimořádné pojistné zaplacené v uvedeném období. Bližší informace a přesnou výši správních nákladů po slevě naleznete u jednotlivých produktů:

  Vital Invest 

  Vital Premium 

  Brouček

 • 19. 11. 2012

  Vážení klienti,

  na základě rozhodnutí představenstva Investiční kapitálové společnosti KB (IKS) odsouhlaseném ČNB dojde dne 30.11.2012 ke sloučení následujících podílových fondů, jejichž správcem je IKS:

  • Fond KB Růstový profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického fondu, bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Balancovaný-dynamický a převezme zároveň i jeho název.
  • Fond KB Dynamický profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického PLUS fondu bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Akciový PLUS a převezme zároveň i jeho název.

  Sloučení fondů a převod všech jednotek ze zanikajících fondů do nástupnických fondů budou provedeny automaticky a bezplatně. Převodem jednotek ze zanikajících do existujících nástupnických fondů dojde ke změně počtu jednotek dle kurzu daného ke dni převodu, přičemž hodnota Vaší smlouvy zůstane zachována.

  V případě, že se rozhodnete převést prostředky ze zanikajících či nástupnických fondů do kteréhokoli jiného fondu v nabídce produktu, můžete tak učinit do 31.12.2012 bezplatně.

 • 19. 11. 2012

  Vážení klienti,

  na základě rozhodnutí představenstva Investiční kapitálové společnosti KB (IKS) odsouhlaseném ČNB dojde dne 30.11.2012 ke sloučení následujících podílových fondů, jejichž správcem je IKS:

  • Fond KB Růstový profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického fondu, bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Balancovaný-dynamický a převezme zároveň i jeho název.
  • Fond KB Dynamický profil, který tvoří v rámci investičního pojištění Vital Invest podkladová aktiva Dynamického PLUS fondu bude sloučen s přejímajícím fondem IKS Akciový PLUS a převezme zároveň i jeho název.

  Sloučení fondů a převod všech jednotek ze zanikajících fondů do nástupnických fondů budou provedeny automaticky a bezplatně. Převodem jednotek ze zanikajících do existujících nástupnických fondů dojde ke změně počtu jednotek dle kurzu daného ke dni převodu, přičemž hodnota Vaší smlouvy zůstane zachována.

  V případě, že se rozhodnete převést prostředky ze zanikajících či nástupnických fondů do kteréhokoli jiného fondu v nabídce produktu, můžete tak učinit do 31.12.2012 bezplatně.


Kontakt

Informace o našich produktech získáte na bezplatné Infolince našeho Klientského servisu na tel. 800 10 66 10.