Úvodní strana

Informace o webu

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.kb-pojistovna.cz je společnost Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem Karolinská 1, čp. 650, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3362, IČ: 63998017, DIČ: CZ63998017, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.kb-pojistovna.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.kb-pojistovna.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Podmínky používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Druhy cookies

  • Technické cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost internetových stránek. Kdybyste je ve vašem prohlížeči neměli, webové stránky by nefungovaly správně – například by si nepamatovaly vaše preference týkající se jazykové mutace webu nebo vámi zadané údaje, a pokaždé byste je musely zadávat znovu
  • Analytické cookies pomáhají majitelům webových stránek porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky využívají. Tyto cookies se ukládají ve vašem zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče, tzn. že analytické cookies vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatele přistupujícího z určitého zařízení. Jsou využívány zejména pro účely statistik používání stránek (např. opakovaná návštěva webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení, sledování aktivity při prohlížení stránek).
  • Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu. Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stránky sociálních sítí.

Komerční pojišťovna, a.s. využívá tyto cookies

Název Doba funkčnosti cookies Popis
__utma 2 roky od vytvoření nebo aktualizace Analytická cookie generovaná systémem Google Analytics, používaná pro statistické účely k rozeznání uživatele a k plné funkčnosti analytiky. Uchovávají ID prohlížeče.
__utmb 30 minut od vytvoření nebo aktualizace Analytická cookie generovaná systémem Google Analytics, používaná pro statistické účely, resp. v rámci webové analytiky. Konkrétně se používá k rozlišení nového uživatele a nové návštěvy.
__utmc jen po dobu návštěvy webu Analytická cookie generovaná systémem Google Analytics, používaná pro statistické účely, resp. v rámci webové analytiky. Konkrétně se používá pro omezení frekvence požadavků, tedy k optimalizaci fungování systému.
__utmt 10 minut od vytvoření nebo aktualizace Analytická cookie generovaná systémem Google Analytics, používaná pro statistické účely, resp. v rámci webové analytiky. Konkrétně se používá pro omezení frekvence požadavků, tedy k optimalizaci fungování systému.
__utmz 6 měsíců od vytvoření nebo aktualizace Analytická cookie generovaná systémem Google Analytics, používaná pro statistické účely, resp. v rámci webové analytiky. Konkrétně ukládá zdroj kampaně pro určení, odkud uživatel přišel na sledovaný web.
fg_cookie_policy_accepted 1 rok od vytvoření Technická cookie generovaná z webu kb-pojistovna.cz. Ukládá informaci o tom, zda uživatel při vstupu na web potvrdil či nepotvrdil v tzv. „cookies liště“, že je srozuměn s Podmínkami používání cookies.
JSESSIONID jen po dobu návštěvy webu Technická cookie generovaná z webu kb-pojistovna.cz. Uchovává stavy uživatelů mezi požadavky na stránku.

Výše uvedené cookies mohou být zpřístupněny některým třetím stranám, zejména marketingovým agenturám a poskytovateli webových stránek, a to za účelem vyhodnocování využití webových stránek uživateli.

Správa souborů cookies

Využívání cookies můžete

  • upravit, omezit, vymazat nebo také zcela zablokovat v internetovém prohlížeči na Vašem zařízení. V takovém případě však může být funkcionalita těchto stránek omezena.
  • předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce webových stránek nemusí fungovat.

Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatelů konkrétního prohlížeče (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek berete na vědomí a akceptujete používání souborů cookies. Informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou upraveny v dokumentu Informační memorandum.

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena XHTML 1.0 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 3.

Při tvorbě těchto webových stránek bylo přihlíženo k Metodickému pokynu MVČR vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti), k hlavním normám WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, ze dne 11. 12. 2008), s důrazem na splnění pravidel úrovně A, a k metodickým pokynům projektu „Blind Friendly Web 2.3“ Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 31. 3. 2005).

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač; případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office.

Informace o autorovi webu

WWW stránky realizovala a spravuje internetová agentura FG Forrest, a.s. (www.fg.cz). Prezentace je provozována na publikačním systému Edee CMS. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na info@fg.cz.


Jak se pojistit

Naše produkty získáte na kterékoliv pobočce Komerční banky, u společností finanční skupiny KB (Modrá pyramida stavební spořitelna, Essox, Penzijní fond KB) a u vybraných externích partnerů – pojišťovacích zprostředkovatelů. Pro více informací:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace