Hlášení pojistné události: Ztráta zaměstnání

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • kopii výpovědi z pracovního poměru event. Dohodu o ukončení/ výpovědi pracovního poměru, ve které je uvedeno datum a důvod ukončení pracovního poměru
  • potvrzení o výši průměrného čistého výdělku
  • potvrzení úřadu práce o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
  • kopie pracovní smlouvy, včetně dodatků
  • u občanů jiného státu než EU kopie povolení k zaměstnání a povolení k trvalému pobytu
  • bankovní spojení pojištěného

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
U produktů sjednaných v KB se obraťte na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
U produktů sjednaných brokerskou sítí se obraťte na Vašeho zprostředkovatele pojištění.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace