Hlášení pojistné události: Úraz

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • datum a okolnosti vzniku události
  • lékařské zprávy v případě, že doba léčení vašeho úrazu trvala 4 týdny nebo méně
  • zpráva ošetřujícího lékaře v případě, že doba léčení vašeho úrazu trvala více než 4 týdny
  • bankovní spojení pojištěného

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • lékařské zprávy z prvního ošetření a případného dalšího léčení
  • propouštěcí lékařskou zprávu (v případě hospitalizace)
  • další dokumenty vztahující se k oznamované události (policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti apod.)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně On-line Písemně
U produktů sjednaných v KB se obraťte na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. U produktu MojeJistota ve své Mobilní bance můžete vyplnit oznámení on-line. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
U produktů sjednaných brokerskou sítí se obraťte na Vašeho zprostředkovatele pojištění. Postup hlášení pojistné události úrazu ONLINE v Mobilní bance KB

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace