Hlášení pojistné události: Ošetřování dítěte

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • délka ošetřování dítěte (datum vzniku ošetřování a datum konce ošetřování)
  • lékařskou zprávu ošetřovaného dítěte
  • potvrzení lékaře o nutnosti nezbytného ošetřování
  • bankovní spojení žadatele o ošetřovné

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
U produktů sjednaných v KB se obraťte na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
U produktů sjednaných brokerskou sítí se obraťte na Vašeho zprostředkovatele pojištění.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Cestovní pojištění Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace