Hlášení pojistné události: Invalidita/ztráta soběstačnosti

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • rozhodnutí příslušného orgánu ČR o přiznání invalidity/snížení/ztrátě soběstačnosti, včetně dokladů o důvodu přiznání - Posudek o invaliditě/snížení/ztrátě soběstačnosti
  • rozhodnutí  České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o přiznání invalidního důchodu/snížení/ztrátě soběstačnosti
  • záznam okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) z jednání k posouzení zdravotního stavu ve smyslu zákona o důchodovém pojištění
  • potřebnou lékařskou dokumentaci vztahující se k invaliditě/snížení/ztrátě soběstačnosti
  • bankovní spojení pojištěného

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
U produktů sjednaných v KB se obraťte na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
U produktů sjednaných brokerskou sítí se obraťte na Vašeho zprostředkovatele pojištění.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace