Hlášení pojistné události: Trvalé následky ke Sphere card

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Trvalé následky úrazu lze hodnotit nejdříve po jejich ustálení, nejpozději však po 3 letech od úrazu.

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace