Hlášení pojistné události: Smrt úrazem ke Sphere card

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • úmrtní list (úředně ověřenou kopii)
  • lékařskou zprávu o příčině úmrtí
  • identifikační údaje oprávněné osoby (kopie rodného listu, rozhodnutí v dědickém řízení, apod.) 
  • bankovní spojení oprávněné osoby
  • v případě šetření události policií – policejní protokol (doklad prokazující vznik škody)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace