Hlášení pojistné události: Pojištění Vega / Super Vega

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

V případě ztráty/krádeže karty a jejího zneužití:

  • periodický výpis z platební karty, ze kterého je patrné datum a částka podvodné operace s kartou
  • zprávu policie, případně další doklady prokazující vznik škody

V případě ztráty/krádeže dokladů a klíčů

  • písemné čestné prohlášení o ztrátě nebo o odcizení dokladů
  • účty/doklady o nákladech spojených s pořízením dokladů, klíčů

V případě loupeže a krádeže:

  • policejní protokol (doklad prokazující vznik škody)
  • zprávu lékaře nebo záchranné služby v případě fyzického násilí

V případě krádeže/loupeže osobní věci navíc:

  • faktura/výpis z účtu o nákladech spojených s pořízením osobních věcí

V případě zneužití mobilního telefonu navíc:

  • podrobné vyúčtování služeb poskytnutých v době 48 hodin po krádeži mobilního telefonu

V případě využití služeb emergency cash navíc:

  • zprávu policie, případně další doklady prokazující vznik škody
  • účty/doklady o poplatku za zaslání finančních prostředků

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně On-line Telefonicky Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
skody@komercpoj.cz
Komerční pojišťovna, a.s.
tel.: (+420) 292 095 888

Linku je možné využívat Po–Pá 8:30–16:30
Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
V případě ztráty/krádeže karty nebo jejího zneužití NEPRODLENĚ kontaktujte KB na telefonním čísle
(+420) 955 512 230

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace