Hlášení pojistné události: Pojištění A karta / Lady karta

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

Pojištění zakoupeného zboží

 • zašlete doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • zašlete způsob zaplacení zakoupeného zboží (např. výpis z účtu nebo karty)
 • v případě vloupání a krádeže zašlete zprávu policie nebo jiné doklady prokazující vznik škody
 • předložte rozpočet nákladů za opravu v případě, že jsou vyšší než kupní cena zakoupeného zboží

Pojištění prodloužené záruky

 • zašlete doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • zašlete doklad o záruce poskytnuté výrobcem nebo distributorem (záruční list)
 • zašlete podrobnou fakturu opravy provedené profesionálním opravcem, která musí obsahovat
  • jméno, adresu a podpis zákazníka
  • datum závady
  • druh, výrobní značku a typ přístroje
  • příčinu zákazníkovy reklamace a závadu zjištěnou technikem
  • druh provedené práce
  • vyčíslený podrobný popis použitého materiálu, nákladů za provedenou práci a za dopravu
  • jméno technika, který opravu provedl
 • v případě, že jsou náklady na opravu vyšší než kupní cena zakoupeného zboží, doložte rozpočet těchto nákladů

Pojištění nákupu zboží na internetu

 • zašlete doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • zašlete dodací list přepravce
 • předložte účtenku potvrzující výši nákladů na odeslání zboží zpět prodejci
 • zašlete výpis z karty nebo stvrzenku platby potvrzující úhradu prostřednictvím karty
 • zašlete čestné prohlášení o přesných okolnostech škodní události
 • předložte kopii potvrzení o objednávce nebo e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky ze strany prodejce
 • předložte e-mail nebo jiný dokument potvrzující reklamaci špatně zaslaného zboží

Pojištění nejnižší ceny

 • zašlete doklad umožňující identifikaci zakoupeného zboží, jeho hodnotu a datum zakoupení (např. faktura nebo účet)
 • předložte doklad o způsobu zaplacení zakoupeného zboží (např. výpis z účtu nebo karty)
 • prokažte existenci nižší ceny identického zboží

Pojištění storna vstupenky

 • zašlete doklad o pracovní neschopnosti nebo hospitalizaci v důsledku závažného onemocnění (Váš nebo osoby blízké)
 • zašlete písemné prohlášení pojištěného obsahující popis skutečností znemožňujících Vaši účast na akci v případě přírodní katastrofy, která objektivně znemožnila účast na akci
 • zašlete výpis z karty prokazující zakoupení vstupenky kartou
 • zašlete originál neuplatněné vstupenky

Pojištění kabelky (platné pro Lady kartu)

 • pokud je to objektivně možné, bez zbytečného prodlení nahlaste celou událost na policii
 • doložte policejní protokol obsahující seznam odcizených věcí
 • doložte doklady prokazující zakoupení nové věci, které nahrazují věci odcizené při škodní události
 • doložte výpis z karty prokazující zakoupení nových věcí kartou

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně On-line Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
skody@komercpoj.cz
Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Rizikové životní pojištění Moje pojištění majetku Mimořádné informace