Hlášení pojistné události: Úraz

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • datum a okolnosti vzniku události
  • lékařské zprávy v případě, že doba léčení vašeho úrazu trvala 4 týdny nebo méně
  • zpráva ošetřujícího lékaře v případě, že doba léčení vašeho úrazu trvala více než 4 týdny
  • bankovní spojení pojištěného

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • lékařské zprávy z prvního ošetření a případného dalšího léčení
  • propouštěcí lékařskou zprávu (v případě hospitalizace)
  • další dokumenty vztahující se k oznamované události (policejní protokol, doklad o pracovní neschopnosti apod.)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Osobně Písemně
Můžete se obrátit na pobočku KB nebo na Vašeho osobního bankéře. Komerční pojišťovna, a. s.
Palackého 53
586 01 Jihlava

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Mimořádné informace