Hlášení pojistné události: Storno zájezdu

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
  • identifikační údaje pojištěné osoby
  • informace o zájezdu (tj. kdy zakoupen, u jaké cestovní kanceláře, od kdy do kdy, číslo zájezdu, datum zrušení zájezdu, důvod zrušení)
  • bankovní spojení pojištěného

Jak můžete nahlásit:

Telefonicky Písemně On-line
AXA Assistance:
tel.:
(+420) 272 10 10 11
AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
claims.travel@axa-assistance.cz

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Mimořádné informace