Hlášení pojistné události: Pojištění odpovědnosti

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Škodu hlásí pojištěný:

 • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
 • identifikační údaje pojištěné osoby
 • identifikační údaje poškozené osoby (jméno, adresa, rodné číslo apod.)
 • datum a okolnosti vzniku události
 • příčínu škody (popis škodního děje)
 • rozsah škody, včetně předpokládané výše

Škodu hlásí poškozený:

 • číslo pojistné smlouvy (smluv), ze které je uplatňováno právo na pojistné plnění
 • identifikační údaje pojištěné osoby (jméno, adresa, kontaktní údaje)
 • identifikační údaje poškozené osoby (jméno, adresa, kontaktní údaje)
 • datum a okolnosti vzniku události
 • příčínu škody (popis škodního děje)
 • rozsah škody, včetně předpokládané výše
 • bankovní spojení poškozeného

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Telefonicky Písemně On-line
AXA Assistance:
tel.:
(+420) 272 10 10 11
AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
claims.travel@axa-assistance.cz

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Mimořádné informace