Hlášení pojistné události: Pojištění na platebních kartách

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

  • číslo karty (karet) ze které/kterých je nárok uplatňován
  • identifikační údaje pojištěné osoby (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo)
  • stručný popis a okolnosti události

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • lékařské zprávy
  • recept na léky
  • účty/faktury
  • doklad o vycestování
  • další doklady (policejní protokol, výpis ze zdravotnické dokumentace od ošetřujícího lékaře v ČR)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Telefonicky Písemně On-line
AXA Assistance
Karty Platinum:
tel.: (+420) 272 10 10 33
AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika


Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
claims.travel@axa-assistance.cz
AXA Assistance
Karty Embosované karty / Zlaté karty / Korporátní karty, Zlaté korporátní karty / Easy k platebním kartám:
tel.: (+420) 272 10 10 30
AXA Assistance
Karty Infinite:
tel.: (+420) 272 10 10 12

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Mimořádné informace