Hlášení pojistné události: Pojištění léčebných výloh v zahraničí

K hlášení nové události si připravte tyto podklady:

Pokud máte možnost, přiložte k vyplněnému formuláři tyto dokumenty:

  • lékařské zprávy
  • recept na léky
  • účty/faktury
  • doklad o vycestování
  • další doklady (policejní protokol, výpis ze zdravotnické dokumentace od ošetřujícího lékaře v ČR)

Přiložením dokladů k události urychlíte likvidační šetření.

Jak můžete nahlásit:

Telefonicky Písemně On-line
AXA Assistance:
tel.:
(+420) 272 10 10 11
AXA ASSISTANCE CZ s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně přiložené formuláře, které naleznete níže.
Vyplněné a podepsané formuláře, popř. e-mailovou informaci o události, včetně dokumentů, můžete zaslat na e-mailovou adresu:
claims.travel@axa-assistance.cz

Formuláře ke stažení:


Potřebujete poradit?

Pro pomoc s hlášením škody, vyplněním formuláře nebo pro další informace:


Cestovní pojištění Mimořádné informace